Březen 2015


KUFÍREK 17. – "JEŠTĚ MĚ NAPADLO"

2. března 2015 v 11:58Co mě ještě napadlo?
Dovolit si mimořádně sestavit explikaci.

K příštím 5 číslům pražského časopisu ROZVĚDČÍK, která se všechna budou věnovat tématu Ludwiga Wittgensteina.


Prozatím cosi takového ještě nikdo nezkusil, a tak hned první monotematicky celistvý Rozvědčík, který vyjde v půlce března, se bude druhem publikovaných textů snažit ukázat, o jaké intelektuální zdroje má redakce zájem zejména.

Vyjádřím-ti tyto předpokládané tendence stručně, pak:
1/ využito cokoli jakkoli související s Ludwigem Wittgensteinem, v jakémkoli textovém žánru, s výjimkou novinových článků a citátů z Wikipedie,
2/ nejlépe však blížící se eseji,
3/ v délce nejoptimálněji cca 5 stran.

Uzávěrka příštího čísla ROZVĚDČÍKA je 10. dubna 2015.

.